Företagsmassage

Massage genom jobbet är en investering i såväl personalen som i företaget. Personalen känner sig uppskattad och trivseln på arbetsplatsen ökar. Detta leder i sin tur till ökad effektivitet och minskad kort -och långtidssjukskrivning.

Vi samarbetar med friskvårdföretagen Wellnet och Benify som aktivt bidrar till att arbetsgivare får friskare personal. Resultatet är att fler anställda aktiverar sig och tillägnar sig en hälsofrämjande livsstil. I samarbete med Wellnet och Benify kan idag erbjudas en paket som innehåller förebyggande naprapatisk behandling, klassisk massage och idrottsmassage.

Gå gärna in på www.wellnet.se eller www.benify.se eller kontakta oss så går vi igenom vilka alternativ som finns och vad som passar just ditt företag bäst.