Nyheter

Vad gör en naprapat?

Vad gör en naprapat?

Vad gör en naprapat?

Se svaret i denna video från Svenska Naprapatförbundet!

Naprapaten undersöker, förebygger, diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar och förebygger smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseorganen. En naprapat utgår alltid från helheten och tar hänsyn till såväl kroppsliga som psykologiska och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och andra besvär uppstår. En naprapat är expert inom manuell medicin och använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Manipulation och mobilisering som syftar till att återskapa funktion i leder kombineras med massage, bindvävstekniker och stretching riktade mot kroppens mjukdelar. Källa: Svenska Naprapatförbundet.

'Håll ditt ansikte alltid mot solskenet - och skuggor kommer falla bakom dig.' Walt Whitman
Boka tid